Klasikinės muzikos garsai po Rennhofo pilies skliautais

2012 11 12

Birutė Augustanavičiūtė

http://www.gimnazija.de/?q=lt/content/klasikin%C4%97s-muzikos-garsai-po-rennhofo-pilies-skliautais

Jau ketvirtą rudenį Vasario 16-osios gimnazijoje, Rennhofo pilies didžiojoje salėje, jauni ir talentingi klasikinės muzikos atlikėjai savo pirštais tapo garsų paveikslą.    Lapkričio 9-osios vakarą projekto idėjos „Žvaigždutės pilyje“ autorė, Gimnazijos direktorė dr. Bronė Narkevičienė sveikino svečius ir džiaugėsi gabiausiems jaunuoliams suteikta galimybe populiarinti rimtąjį meną. Projekto globėjas, buvęs ilgametis Hesseno žemės Švietimo ministras ir Hesseno literatūros tarybos pirmininkas Hartmut Holzapfel sakė: „tarp Lietuvos ir Vokietijos yra daug ypatingų sąsajų, ypač kultūriniame lygmenyje“, jis išskyrė amerikietiškojo avangardo kino krikštatėviu vadinamo Jono Meko ir poeto, eseisto Sigito Parulskio švelnią invaziją į vokiškąją kultūrą ir pabrėžė jaunosios kartos kūrėjų jėgą. Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos kancleris Dainius Numgaudis sakė, kad „užsienio lietuviams Rennhofo pilis jau tapusi vienu iš penkių lietuvybės simbolių“. Bergštrasės apskrities viršininkas M. Wilkes pabrėžė, jog „nedidelė Vasario 16-osios gimnazija yra pavyzdys vokiškoms mokykloms. Koncerto repertuaras prilygsta Miuncheno, Hamburgo ir kitų didžiųjų Vokietijos miestų koncertų salėms“.

Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) Valdybos vicepirmininkė Jūratė Caspersen Mstislavo Rostropovičiaus labdaros ir paramos fondo Valdybos pirmininkei Rasai Kubilienei padovanojo asmeninėmis lėšomis naujam gyvenimui prikeltą apie 1900-ųjų metų darbo Vokietijos meistro smuiką. Į ponios Caspersen rankas šis instrumentas pateko vienos labdaros akcijos metu, „senutėlį smuiką padovanojo senjoras šveicaras, Rotary klubo narys. Gimnazijos direktorė dr. B. Narkevičienė pasiūlė instrumentą dovanoti M. Rostropovičiaus fondui. Smuiką restauravo geriausias Ciuricho smuikų meistras, o dabar juo galės groti Lietuvos vaikai“.

Šių metų koncerte klausytojai žavėjosi penkiais jaunais atlikėjais. Akordeonininkė Eglė Bartkevičiūtė (g. 1997) mokosi Šiaulių Sauliaus Sondeckio meno mokykloje (mokytojos M. Markevičienės klasėje). Aktyviai dalyvauja tarptautiniuose akordeono muzikos konkursuose bei festivaliuose Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Italijoje, Čekijoje, Lenkijoje, Baltarusijoje ir Rusijoje. Ji yra Karalienės Mortos premijos diplomantė bei įvairių konkursų laureatė, merginą globoja M. Rostropovičiaus labdaros ir paramos fondas.

Gitaristas Tadas Umrasas (g. 1997) mokosi Musikhochschule Münster (prof. R. Evers klasėje) ir Nacionalinėje M. K. Čiurlionio menų mokyklos neakivaizdiniame skyriuje (mokytojos N. Galiamovos klasėje). Atlikėjas yra daugelio konkursų Latvijoje, Estijoje, Vokietijoje, Italijoje, Baltarusijoje laureatas, jį taip pat globoja M. Rostropovičiaus fondas.
Pianistas Ignas Maknickas (g. 1997) mokosi Nacionalinėje M. K. Čiurlionio menų mokykloje (prof. V. Vitaitės klasėje). Ignas yra daugelio respublikinių ir tarptautinių konkursų laureatas, koncertavo Vokietijoje, Prancūzijoje, Danijoje, grojo su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru, Klaipėdos Šv. Kristoforo kameriniu orkestru. Atlikėją globoja M. Rostropovičiaus fondas.

Klarnetininkas Edgaras Lisinskas (g. 1993) mokosi Vasario 16-osios gimnazijos 13 klasėje. Iki 2009 m. mokėsi J. Naujalio muzikos gimnazijoje (mokytojo G. Vaikučio klasėje). Nuo 2012 m. Edgaras mokosi Lampertheimo muzikos mokykloje (mokytojos H. Büchler klasėje). Jaunuolis koncertavo Lietuvoje, Latvijoje ir Vokietijoje.

Giulia Scopelliti (g. 1993), pianistė, Vasario 16-osios gimnazijos 2012 m. absolventė. Mergina fortepijono mokėsi Stuttgart aukštosios muzikos mokyklos prof. U. Wohlwender klasėje. Šiuo metu fortepijono ir klasikinio dainavimo mokosi Lampertheimo meno mokykloje (mokytojos U. Wohlwender ir E. Seidl klasėje). Giulia yra daugkartinė konkurso „Jugend musiziert“ laureatė.

Jaunieji talentai atliko įvairios tematikos ir epochų kompozitorių kūrinius, skambėjo M. K. Čiurlionio, D. Scarlatti, J. S. Bach, C. Stamitz, M. Giuliani, F. Hendel, F. Loewe, A. Puschkarenko, P. Hughes, S. Rachmaninov, F. Chopin, F. List, S. Myers, I. Albeniz, V. Fomenko ir kt. muzika.

Jaunuosius talentus be jau minėtų svečių savo buvimu pagerbė PLB Valdybos pirmininkės pavaduotoja Dalia Henke, Vokietijos lietuvių bendruomenės Valdybos pirmininkas Antanas Šiugždinis, Bergštrasės apskrities Ekonominės plėtros agentūros direktorius dr. Matthias Zürker, Lampertheimo Lessing gimnazijos direktorius dr. Hans-Jürgen Haist, Gimnazijos Kuratorijos pirmininkas Rimas Čuplinskas, Gimnazijos bičiuliai, mokinių tėvai, mokiniai ir mokytojai.

Nemokamo koncerto metu rinktos aukos Gimnazijai. Nuoširdžiai dėkojame visiems prisidėjusiems ir prisidėsiantiems prie lietuvių salelės Vakarų Europoje išsaugojimo.