2017 metų fondo rėmėjai


MECENATAI


Gražutės Šlapelytės-Sirutienės fondas (Grazute Sirutis Foundation)  


logo (1).gif    


atsisiųsti (1).png

 

GENERALINIAI RĖMĖJAI


OL_logo_baltame_200x77.jpg

 

RĖMĖJAI


p. Lina ir Tomas Kučinskai

p. Nicolas Ortizas

 

unnamed.png

 

logo-jpg.jpg

 

contact_logo.pngPARTNERIAI


filharm_logo.png

 

valdovu_rumai.jpg

 

supplier-225-573c7ef815b27_supplier_logo_inner.png

 

Logo-0011.jpg

 

kristoforas-logo.png

 

19b0969d7573767da477f891a8b7bf92a501c11f.jpeg

 

viplogo.png   

 

be-pavadinimo-518254ebb6149.png

 

   logo1.gif

 

135688.jpg

 

images.jpg

 

atsisiųsti.jpg

 

main-logo.png

 

atsisiųsti.png

485x535.pm1.bgFFFFFF.jpg

485x535.pm1.bgFFFFFF (1).jpg

 

DĖKOJAME


p. Mūzai Rubackytei

p. Davidui Geringui

p. Sergejui Krylovui

p. Rūtai Prusevičienei

p. Ievai Tamutytei

p. Egidijui Mikšiui

p. Donatui Katkui

p. Rūtai ir Gintautui Kėvišams

p. Birutei Urbonienei

p. Daliai Kuznecovaitei

p. Albinai Šikšniūtei

p. Rasai Vosyliūtei

p. Valentinui Gelgotui

p. Raimondui Butvilai

p. Simonai Zajančauskaitei

p. Vytautui Giedraičiui

p. Audriui Siaurusevičiui

p. Jonui Vilimui

p. Eligijui Butkui

p. Tomui Kučinskui

p. Olegui Vasinui

p. Gerardui Rūkui

p. Arvydui Rakauskui

p. Jūratei Jurgilienei

p. Nadieždai ir Juliui Novickams

UAB "Švytis"

Vilniaus Rotary klubui "Vienybė"

UAB "Trelleborg Sealing Profiles Lithuania"

p. Jūratei Caspersen

p. Evai Valentinas

p. Kornelijui Plateliui

p. Linai Kasperavičienei

p. Martynai Pociūtei

p. Erikui Pliaukštai

p. Agnei Garliauskaitei

p. Romualdai Truncienei

p. Bronei Narkevičienei

p. Daliai Beigienei

p. Elenai Nikonovaitei

p. Jonui Jurkūnui

p. Olgai Zimanaitei

p. Gerūtai Griniutei

p. Jurgitai Murauskienei

p. Justei Tankevičiūtei

p. Vytautui Kubiliui

p. Emilijai Budžemaitei

p. Lydiai ir Peteriui Schultzams

p. Haike Maus

Dėkojame skirusiems paramą bei 2 proc. Gyventojų pajamų mokesčio M. Rostropovičiaus labdaros ir paramos fondui

Dėkojame fondo stipendininkų tėvams ir pedagogams už nuoširdų bendradarbiavimą