remejai.jpg

MECENATAI

Gražutės Šlapelytės-Sirutienės fondas (Grazute Sirutis Foundation)

RĖMĖJAI

p. Vida Bandis

p. Juratė Caspersen

p. Gintarė Sargūnaitė

p. Algimantas Blažys

p. Eglė Dudėnienė

p. Lina ir Tomas Kučinskai

p. Nicolas Ortizas

p. Neria Yolanda Kasparas

p. Vilma Dagilienė

p. Rita Klimaitienė

p. Daiva Janulaitytė - Gunther

p. dr. Auksė Norvilienė

p. Pranas Dailidė

p. Danutė Juzaitienė

p. Artūras Listavičius

UAB IKEA Industry Lietuva

UAB "VN PROJEKTAS"

DĖKOJAME

p. Mūzai Rubackytei

p. Davidui Geringui

p. Sergejui Krylovui

p. Rūtai Prusevičienei

p. Ievai Tamutytei

p. Egidijui Mikšiui

p. Donatui Katkui

p. Rūtai ir Gintautui Kėvišams

p. Robertui Šervenikui

p. Aidui Puodžiukui

p. Džeraldui Bidvai

p. Karolinai Beinarytei

p. Glebui Pyšniakui

p. Laurynui Lapei

p. Raimundui Simanavičiui

p. Birutei Urbonienei

p. Daliai Kuznecovaitei

p. Simonai Zajančauskaitei

p. Agnei Kažimėkaitei

p. Vytautui Giedraičiui

p. Audriui Siaurusevičiui

p. Jonui Vilimui

p. Eligijui Butkui

p. Tomui Kučinskui

p. Olegui Vasinui

p. Gerardui Rūkui

p. Arvydui Rakauskui

p. Jūratei Jurgilienei

p. Nadieždai ir Juliui Novickams

UAB "Švytis"

Vilniaus Rotary klubui "Vienybė"

UAB "Trelleborg Sealing Profiles Lithuania"

p. Jūratei Caspersen

p. Evai Valentinas

p. Kornelijui Plateliui

p. Linai Kasperavičienei

p. Martynai Pociūtei

p. Erikui Pliaukštai

p. Agnei Garliauskaitei

p. Romualdai Truncienei

p. Bronei Narkevičienei

p. Daliai Beigienei

p. Elenai Nikonovaitei

p. Jonui Jurkūnui

p. Olgai Zimanaitei

p. Gerūtai Griniutei

p. Jurgitai Murauskienei

p. Justei Tankevičiūtei

p. Vytautui Kubiliui

p. Emilijai Budžemaitei

p. Lydiai ir Peteriui Schultzams

p. Haike Maus

p. Ritai Bacevičienei

p. Antanui Taločkai

p. Daliai Dėdinskaitei

p. Vilmantui Kaliūnui

 

Dėkojame skirusiems paramą bei 1,2 proc. Gyventojų pajamų mokesčio M. Rostropovičiaus labdaros ir paramos fondui

Dėkojame fondo stipendininkų tėvams ir pedagogams už nuoširdų bendradarbiavimą 

©2020 by M. Rostropovičiaus labdaros ir paramos fondas

MRF-logotipas-footer.png